Terijoki

Terijoki   

 

TERIJOKI

 

Terijoella 29.-31.10.1999

Zelenogorsk (entinen Terijoki) kuuluu nykyään Pietarin kaupungin Kurortin kaupunginosaan.

Teri-Säätiön ja Terijoki-Seuran johtoa kävi 29.-31.10.1999 neuvottelemassa sekä Kurortin aluehallinnon johdon että Zelenogorskin kaupungin johdon kanssa. Lisäksi matkalla käytiin Terijoen vanhalla hautausmaalla ja Jalkalan museossa.

 

Siestarjoella

Perjantai-iltana 29.10.1999 käytiin Siestarjoella neuvotteluja Kurortin aluehallinnon kanssa. Keskusteluissa käsiteltiin mm. viime kesänä pidettyä yhteistä juhlaa ja siitä saatua myönteistä palautetta. Kaupunginosan johto kertoi, että ilmeisesti ensi kesän Zelenogorsk-päivää vietetään taas samaan aikaan meidän matkamme kanssa heinä-elokuun vaihteessa.

Esko Toiviainen selosti hanketta, jossa pyritään saamaan Terijoen vanhalle suomalaiselle hautausmaalle muistokivi. Aluehallinto kertoi hyväksyvänsä suunnitelman. Suomalaiset maksavat hankkeen kustannukset.

Aluehallinnon johdolle selostettiin suunnitelmaa valokuvata vielä jäljellä olevia huviloita ja muutenkin maisemia niistä paikoista, joista on vanhoja valokuvia. Näistä on tarkoitus tehdä kuvakertomus, jossa on rinnakkain vanha suomalainen kuva ja nyt otettava uusi kuva. Hallinnon johto ei nähnyt mitään estettä suunnitelman toteuttamiselle. Siihen ei myöskään tarvita mitään lupia.

Siestarjoella käytyjen neuvottelujen jälkeen tutustuttiin Terijoen vanhan hautausmaan nykytilaan. Entinen hautausmaa on metsittynyt. Alueelta löytyi puoli tusinaa vanhoja suomalaisia hautakiviä.

Terijoella

Lauantaina 30.10.1999 tavattiin Zelenogorskin uusi, syyskuussa valittu kaupunginneuvosto. Neuvostoon kuuluu 10 henkeä, joista neljä oli läsnä.

Keskusteluissa selvisi, että neuvoston hallintoalueeseen kuuluvat Keskikylä, Ollinpää, Kellomäki, Käkösenpää ja Tyrisevä. Neuvosto vastaa kaikesta mitä alueella tapahtuu. Hallinto saa käyttöönsä puolet alueen verotuloista.

Aluehallinnon johto otti erittäin myönteisen kannan muistokiven pystyttämiseen Terijoen vanhalle suomalaiselle hautausmaalle. Aluehallinto mm. lupasi auttaa alueella vielä olevien vanhojen hautakivien etsimisessä.

Suomalainen tukiryhmä neuvotteli lauantaina Zelenogorskin paikallisen evankelis-luterilaisen kirkon johdon kanssa Terijoen vanhan kirkon kunnostusprojektista. Projektin tavoitteena on kirkon entisöinti alkuperäiseen asuunsa.

Jalkalassa

Sunnuntaina 31.10.1999 tutustuttiin Jalkalan museoon. Museossa on suomalais-ugrilaisisten kansojen historiasta kertova näyttely. Siellä on myös suomalaista sodanaikaista esineistöä.

 

Kuvia ja tapahtumia matkalta

Siestarjoella

Kuvassa  vasemmalla Pietarin kaupungin Kurortin kaupunginosan johtaja Vasili Hatkevitsc. Entinen Terijoki kuuluu tähän kaupunginosaan.

Siestarjoella

Neuvottelut meneillään. Oikealla Jaakko Mäkelä.

Siestarjoella

Kuvassa vasemmalla Esko Toiviainen.

Terijoen vanhalla hautausmaalla

Esko Toiviainen tutkii vanhaa suomalaisaikaista hautakiveä.

Terijoen vanhalla hautausmaalla

Kuvassa Olli Torkkeli (oikealla) ja Kari Koho

Terijoella

Zelenogorskin kaupungin johtoa. Kaupunginjohtaja toinen oikealta.

Terijoella

Neuvottelut Zelenogorskin kaupungin johdon kanssa. Kuvassa vasemmalta Olli Torkkeli, Esko Toiviainen, Jaakko Mäkelä ja tulkki.

Jalkalassa

Jalkalan museossa. Markku Koho (oikealla) tutkii museon valokuvia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.1999
Kari Koho 


Terijoki