Terijoki

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö Zelenogorskin kaupungin johdon kanssa

Kari Koho

(Artikkelit on julkaistu Karjala-lehdessä 30.8.2007)

 

Teri-Säätiö ja Terijoki-Seura ovat vuosia pitäneet aktiivisesti yhteyttä paikallisen aluehallinnon johtoon. Yhteisiä neuvotteluja on järjestetty muutaman kerran vuodessa.

 

Yhteistyötä tehdään puolin ja toisin omien tavoitteiden saavuttamiseksi.- Sen avulla pyritään turvaamaan suomalaisajan keskeisten rakennusten ja muistomerkkien säilyminen ja uusien rakentaminen sekä muistolaattojen kiinnittäminen vanhoihin merkittäviin rakennuksiin, kertoo Teri-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Mäkelä ja jatkaa, että yhteistyö luo hyvät olosuhteet Terijoelle tehtäville kotiseutumatkoille ja mahdollistaa siellä pidettävät juhlat. Ja kun nykyasukkaat ovat heränneet haluamaan tietoa suomalaisesta Terijoesta, on se tyydytettävä. Yhteistyön ansiosta tämän kertominen positiivisessa ilmapiirissä on mahdollista. Tämä auttaa, ettei Terijoki unohdu.

 

Näkyvimpiä tuloksia yhteistyöstä ovat Terijoen luterilaisen kirkon saaminen elokuvateatterista uudelleen kirkoksi ja se, että muistomerkkejä on voitu pystyttää kirkon läheisyyteen ja vanhoille suomalaisaikaisille hautausmaille. Viimeisimpänä näistä on toissavuonna Kuokkalan Tulokkaan hautausmaalle pystytetty muistokivi.

 

Osa entisistä terijokelaisista suhtautuu varauksellisesti paikallisen venäläisen hallinnon kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä niin katkerat ovat kotiseudun jättämisen muistot.

 

Teri-Säätiön ja Terijoki-Seuran johto pitävät yhteistoimintaa kuitenkin välttämättömänä, jotta ne voivat hoitaa tehtäviään - terijokelaisen perinteen säilyttäminen - mahdollisimman hyvin.

 

- Näkyvä tulos toimivasta yhteistyöstä on mm. se että Zelenogorskin kaupungin johto osallistuu tilaisuuksiin, joihin heidät kutsutaan. Näin heidät saadaan sitoutettua suomalaisiin muistomerkkeihin, painottaa Mäkelä ja korostaa, että osaltaan tämän seurauksena suomalaisten pystyttämät muistomerkit ovat saaneet olla rauhassa ilkivallalta ja niiden ympäristö on hoidettu.